لامپ 60 وات رشته‌ای نور بیشتری دارد یا 10 وات ال ای دی؟

میزان روشنایی لامپ رابطه ای با میزان توان مصرفی یا وات لامپ ندارد، میزان روشنایی مستقیما از طریق پارامتر لومن مشخص میگردد باید بر روی بسته بندی لامپ رشته ای و LED رو مشاهده نمایید و پارامتر لومن را با یکدیگر مقایسه کنید.