پارامتر لومن بر وات چیست؟

هر لامپ یک پارامتر به نام لومن دارد که مشخصه میزان روشنایی کل لامپ است، لومن بر وات در واقع عدد لومن تقسیم بر وات اعلام شده در لامپ هست، که بیانگر این است که آن لامپ به ازای هر وات چند لومن روشنایی ایجاد میکند