لامپ 60 وات رشته‌ای نور بیشتری دارد یا 10 وات ال ای دی؟

میزان روشنایی لامپ رابطه ای با میزان توان مصرفی یا وات لامپ ندارد، میزان روشنایی مستقیما از طریق پارامتر لومن مشخص میگردد باید بر روی بسته بندی لامپ رشته ای و LED رو مشاهده نمایید و پارامتر لومن را با یکدیگر مقایسه کنید.

تفاوت میان لامپ و چراغ چیست؟

به طور کلی می توان گفت لامپ ها عموما سرپیچ دارند و با یکی از سرپیچ های استاندارد به برق شهر متصل می شوند اما چراغ ها سرپیچ استاندارد نداشته و از طریق سیم و یا ترمینال به برق شهری متصل میگردند. چراغ ها گاها درایور سرخود نبوده و درایور خارج از آنها است

لومن چیست؟

لومن واحد اندازه گیری میزان نور قابل مشاهده و منتشر شده از لامپ، چراغ و یا هر منبع نوری دیگر می باشد. عدد لومن ساده ترین راه برای تعیین میزان نور تولید شده توسط لامپ و چراغ ها می باشد