کنترل کیفیت

آسیاپرتو تولیدکننده لامپ و چراغ LED نگاه ویژه ای به کنترل کیفیت محصولات تولیدی دارد

کنترل کیفیت

متخصصان ما در آزمایشگاه کنترل کیفیت آسیا پرتو، خط تولید را لحظه به لحظه پایش کرده و برخی از محصولات تولیدی را در انتهای پروسه تولید به صورت تصادفی انتخاب می کنند تا آنها را در آزمایشگاه از چند جهت فنی مورد بررسی قرار دهند. به عنوان مثال، برای آزمایش نورسنجی و کیفیت تولید نور، لامپ مورد نظر را در کره ی نورسنجی قرار داده تا میزان نوردهی و زاویه تابش آن را اندازه گیری ‌کنند. این محصولات برای تست سوییچینگ نیز هزاران بار در بازه‌های زمانی متفاوت خاموش و روشن می‌شوند. همچنین برای تست بدنه و کیفیت مونتاژ آنها را از بخش های مختلف به لحاظ تحمل بار و فشار وارده به سطح بدنه آزمایش می کنندتا محصولات خروجی از کیفیت مورد تایید مجموعه برخوردار باشند.

آزمایش‌های متنوعی بر روی محصولات در آزمایشگاه آسیاپرتو انجام میشود که موجب افزایش کیفیت محصول نهایی میگردد

آزمون مقاومت دربرابر شعله و جرقه ازمون سيم ملتهب

در اين آزمون قسمت محافظ بدنه روی سينی متحرك نصب شده و سپس بانيروی برابر ١ نيوتن به نوك ملتهب سيم دستگاه با دمای ٦٥٠درجه درمدت ٣٠ ثانيه متصل می شود. كاغذ آزمون در تلرانس ٢٠٠ ميليمتری آن قرار داده می شود هرگونه شعله يا برافروختگی قطعا بايد پس از گذشت ٣٠ ثانيه خاموش شود.

آزمون مقاومت دربرابر حرارت

در اين آزمون ابتدا مواد عايق محافظ روی بدنه را به مدت ١٠ دقيقه در محفظه گرما قرار داده، سپس خود بدنه (بدون محافظ) درون محفظه گرما با دماي ١٢٥ درجه قرار مي‌گيرد . قابل ذكر است خود بدنه (بدون عايق محافظ) در محفظه در دمای ٨٠ درجه سيليسيوس به مدت ١ ساعت تحت فشار با نيروي ٢٠ نيوتن قرار می‌گيرد پس از پايان آزمون ١٠ ثانيه درآب سرد فرو برده می‌شود و قطر فرورفتگی اندازه‌گيری می‌شود كه ارتفاع آن نبايد بيشتر از ٢ ميلی متر باشد.

آزمون كليدزنی تغذيه

در اين آزمون لامپ بايد برابر با نصف طول عمر اسمی دريك چرخه‌ی ٣٠ ثانيه‌ای روشن و خاموش شود در پايان آزمون تمام لامپ‌های آزمايش شده بايد روشن بمانند و حداقل به مدت ١٥ دقيقه در حفظ شارنوری ادعا شده توسط تامين كننده ثابت بماند.

آزمون حفظ شارنوری

در اين آزمون ٢٥ درصد طول عمر اسمی اعلام شده از طرف تامين كننده لامپ در شرايط آزمون با بيشينه ٦٠٠٠ ساعت قرار می‌گيرد. (اين كنترل به صورت دوره‌ای در شركت آدرين صنعت پاسارگاد در فواصل ٥٠٠ ساعت انجام می‌شود در صورتيكه در استاندارد بصورت كنترل دوره ای ١٠٠٠ ساعته اعلام شده است.

آزمون مقاومت عايقی

برای انجام آزمون محفظه رطوبت لامپ به مدت ٤٨ ساعت در مخزن با رطوبت نسبی ٩١% تا ٩٥% و دمای ٢٠ تا ٣٠ درجه سانتی گراد قرار می گيرد. سپس با فويل آلومينيومی قسمت‌های قابل دسترس لامپ پوشانده شده و در مدت زمان ١ دقيقه تحت تاثير ولتاژ دی سی تقريبا ٥٠٠ ولت قرار می گيرد. (مقاومت عايقی بين قسمت های برقدار كلاهك و ورقه فلزی نبايد از ٤ مگا اهم كمتر باشد)

آزمون استقامت مكانيكی (مقاومت در برابر گشتاور)

برای اجرای اين آزمون به لامپ توليد شده نيرو گشتاوری به صورت پيوسته طبق جدول ذيل وارد می شود. (شايان ذكر است نيروی واردشده در جهت عقربه‌های ساعت است.)